Verksamhetsområde

Psykoterapihuset i Uddevalla erbjuder:

psykoterapi, parterapi, familjeterapi, bildterapi, symboldrama, drömgrupper, EMDR, hypnos, korttidsterapi

handledning, konsultation, krisbearbetning, vägledande samtal

utbildning i psykoterapi, bildterapiutbildning, utbildning i handledning i psykosocialt arbete, seminarier

 

Psykoterapihuset har avtal med Västra Götalandsregionen (handledning), Gryning Vård AB, Kris- och Traumacentrum