Utbildning i samtalsterapi

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SAMTALSTERAPI – PSYKOTERAPI, MOTSVARANDE STEG 1

E-post

Målsättning: Att ge deltagarna en djupare förståelse och en ökad kunskap om psykiska funktioner för att kunna hantera problem av psykisk art som de möter i sitt arbete.

Förkunskaper: Enligt de allmänna bestämmelserna i högskoleförordningen: två års studier i svenska och engelska på gymnasieskola, alternativt fyllda 25 år och fyra års arbetslivserfarenhet och kunskap i engelska motsvarande två års gymnasieengelska, valfri linje.
Utöver detta skall eleverna ha genomgått yrkesutbildning, där undervisning i psykologi, sociologi, pedagogik och psykiatri sammanlagt utgjort minst 150 lektionstimmar.
Under utbildningstiden måste eleverna ha tillgång till psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Från och med termin två ingår handledning i grupp om högst fyra deltagare, sammanlagt 120 timmar.
I utbildningen ingår även att genomföra 50 timmars individualterapi, vilket deltagarna själva arrangerar och bekostar.

Tid: Utbildningen omfattar fyra terminer. Det ges tio föreläsningstillfällen per termin på onsdagar ojämna veckor kl 13.00 – 16.30.
Kursstart: 18 augusti 2021, onsdagar ojämna veckor..

Antal deltagare: Cirka 10 – 15 deltagare

Lärare: Catarina Danielsson Fritz, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi
K–G Hogmalm, socialpedagog, leg psykoterapeut
Solveig Olausson, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare,

Handledning: Handledning två timmar i grupp från och med termin två, varannan vecka.

Kursplan:
Introduktion
Personlighetsutveckling
Intervju- och samtalsmetodik
Karaktärsbildning och psykopatologi; psykosomatik och smärta
Psykoterapiteknik
Vetenskapsteori och utvärderingsmetoder
Psykoterapihandledning (120 timmar i grupp om högst fyra personer)
Egen psykoterapi (50 timmar individualterapi)

Kostnad: 18 000 kr + moms per termin

Anmälan: Gör en intresseanmälan, ej bindande.