Utbildning i handledning i psykosocialt arbete

E-post

Innehåll: Handledningsmetodik. Grupprocesser. Förhållningssätt

Tid: Termin 1: Litteraturstudier, seminarium 1 ½ tim. varannan vecka.

Termin 2: Litteraturstudium + handledning på handledning, seminarium + handledning på handledning 1 ½ tim varannan vecka

Lärare: Catarina Danielsson Fritz. leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Kostnad: 18 000 kr/termin + moms

Litteratur:
Termin 1

Bernler, G. & Johnsson, L. Handledning i psykosocialt arbete (2000). Natur och Kultur
T. Andersen (1994) Reflekterande processer – Samtal och samtal om samtalen, Stockholm, Mareld
Boalt Boethius,S & Ögren,M-L (2003)Grupphandledning: Den lilla gruppen som forum för lärande Stockholm, Mareld, Ericastiftelsen
Gerge,A & Andersson AS & Berglund L. & M.Göransson,T ( 2011) Med empatin bevarad: varför handledning är nödvändig. Lund Studentlitteratur

Termin 2

Gjems L. (1997) Handledning i professionsgrupper(2001) Lund: Studentlitteratur
Holm,V.(2001) Handledning i praktiken. Konsultförlaget
Dan Stiwne, Siv Boalt Boethius m.fl. Perspektiv på handledning i psykoterapi o. angränsande områden Natur och Kultur
B. Wrangsjö (2004) Utforska tillsammans – handledande förhållningssätt Stockholm Mareld
Sewerin,T (2002) Hållplatser – sex berättelser om handledning Mil.Publishers AB

Kursstart:  1 februari 2022. Anmälan senast 25/1-2023 till C Danielsson, Psykoterapihuset, 0522 511503