Bildterapiutbildning

Målsättning:

E-post

Att ge deltagarna förståelse för och kunskap om bildterapi, som är en form av psykoterapi, där bilden används som uttrycks- och kommunikationsmedel När det är svårt att finna ord kan upplevelser uttryckas symboliskt i färg och form. Bildskapande kan väcka känslor och minnen till liv och tydliggöra omedvetna konflikter som därefter kan bearbetas.

Förkunskaper: Steg1-utbildning eller lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Tid: Fyra terminer. Kursdag: varannan tisdag förmiddag, 2 – 4 tim. beroende på antalet deltagare

Antal deltagare: Högst 8 deltagare
Lärare: Catarina Danielsson Fritz. leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Handledning: Handledning två timmar i grupp från och med termin två, varannan vecka.

Kursplan: Egen bildprocess. Teori och bildanalys. Symboler – drömmar – myter – sagor.
Inre bilder. Handledning på egna fall.

Kostnad: 17 000 kr/termin + moms

Anmälan: Gör en intresseanmälan, ej bindande.

Kursstart: 17 augusti 2021